Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi
Bütünleşik turizm anlayışı ve destinasyon yaklaşımı ekseninde bölgenin turizm değerlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde tanıtılması ve markalaştırılmasına yönelik yerel aktörlerin katılımı ile faaliyetler gerçekleştirilmesi, plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
 1. Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programı ile ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek ve programın etkisini ölçmek,
 2. Diğer ajans çalışma birimleri ile ortaklaşa Ulusal Kalkınma Planı ve diğer üst ölçek plan ve stratejiler ile uyumlu olarak Bölge Planı hazırlamak ve paydaşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. Bölgenin turizm potansiyelini geliştirmeye ve bölge tanıtımına yönelik eylem planları hazırlamak ve stratejiler geliştirmek,
 4. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
 5. Diğer ajans çalışma birimleri ile ortaklaşa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, yerel aktörlerin katılımını sağlayarak Bölge Planı’nı hazırlamak,
 6. Bölge Planına uygun olarak operasyonel programları hazırlamak,
 7. Bölge’nin doğal, kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyal özelliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak ve bölgenin marka değerini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 8. Bölge planı öncelikleri ve stratejileri çerçevesine bölgenin turizm alanında faaliyet gösteren firmaların ve kurumların tanıtımına ve gelişimine yönelik çalıştay, panel, konferans, sempozyum ve fuar gibi organizasyonları düzenlemek, Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 9. Bölgenin bir turizm destinasyonu olarak gelişmesini sağlamak amacıyla bütünleşik turizm anlayışı içerisinde paydaşlarla iş birliği içerisinde faaliyetler yürütmek ve bu amaç doğrultusunda paydaşlar arası koordinasyon görevi üstlenmek,
 10. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesi hazırlanırken birim faaliyetleri ve vizyonu kapsamında çalışma programı ve bütçenin ilgili bölümlerini hazırlamak,
 11. Bölge tanıtımına yönelik strateji ve projelerin yerel aktörlerin katılımıyla, ulusal ve üst ölçekli diğer planlar ile uyumlu olarak hazırlanmasını, bunların yerel aktörler tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesini sağlamak,
 12. Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve bölge plan ve programları açısından uygun görülenlere katkıda bulunmak,
 13. Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak; destek programlarının tanıtım, başvuru, değerlendirme ve ilan süreçlerini yürütmek, destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 14. Bölgede turizmin gelişmesi ekseninde firmaların ve kurumların kurumsal kapasitelerini artırmaya ve iş birlikleri kurmalarına yönelik dış kaynaklı fonları araştırmak, fonlardan yararlanılmasına yönelik bölgede farkındalık yaratmaya çalışmak,  uygun bulunanlara Ajans adına başvurularda bulunmak, bölgedeki kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini desteklemek,
 15. Ajansın hak kazandığı dış kaynaklı projeleri uygulamak ve bölgede projelerin koordinasyonunu sağlamak,
 16. Diğer Ajans çalışma birimleri ile birlikte Güdümlü Proje Destek Programı, Cazibe Merkezleri Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve diğer ilgili programlar kapsamında proje geliştirme çalışmalarını yürütmek ve görev verildiği takdirde izleme ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek,
 17. Yıllık ve altı aylık birim faaliyet raporlarını hazırlamak,
 18. Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri gerçekleştirmek.
Birimde görevli personel listesi:

ADI – SOYADI UNVANI

Ümit GÜLYAĞI
 
Birim Başkanı
Ahmet Yıldıray ATA
Uzman 
 

Eyyüp GÜR
 
Uzman

Çiğdem Tuğçe ÇİMEN
 
Kurumsal İletişim Destek Personeli

Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır