Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Malatya Valisi Sayın Aydın BARUŞ yürütmekte olup, her yıl illerin alfabetik sırası takip edilecek şekilde sayın valilerimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüteceklerdir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193. maddesine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir: 
a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak. 
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. 
c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
f) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermek.
g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
Yönetim Kurulu
  Aydın BARUŞ
  Malatya Valisi (Yön. Kur. Başkanı)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Mehmet Ali ÖZKAN
  Tunceli Valisi (Yön. Kur. Başkan Vekili)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Kadir EKİNCİ
  Bingöl Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Ömer TORAMAN
  Elazığ Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Selahattin GÜRKAN
  Malatya Büyükşehir Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Fatih Mehmet MAÇOĞLU
  Tunceli Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Erdal ARIKAN
  Bingöl Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Şahin ŞERİFOĞULLARI
  Elazığ Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Selçuk BOZKURT
  Tunceli İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Hasan BASATEMUR
  Bingöl İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  İbrahim ŞERBET
  Elazığ İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Abdulvahap YOĞUNLU
  Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Oğuzhan Ata SADIKOĞLU
  Malatya TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Zeynel AÇIKGÖZ
  Tunceli TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Mahmut AYAS
  Bingöl TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Asilhan ARSLAN
  Elazığ TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır