Etik Davranış İlkeleri
1) Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
2) Halka Hizmet Bilinci
3) Hizmet Standartlarına Uyma
4) Amaç Ve Misyona Bağlılık
5) Dürüstlük Ve Tarafsızlık
6) Saygınlık Ve Güven
7) Nezaket Ve Saygı
8) Yetkili Makamlara Zamanında Ve Eksiksiz Bildirimde Bulunmak
9) Çıkar Çatışmasından Kaçınmak
10) Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
11) Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama Yasağına Uygun Davranmak
12) Kamu Malları Ve Kaynaklarının Kullanımı
13) Savurganlıktan Kaçınmak
14) Bağlayıcı Açıklamalar İle Gerçek Dışı Beyanlardan Kaçınma k
15) Bilgi Verme, Saydamlık Ve Katılımcılık İlkelerine Uygun Davranmak
16) Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğuna Uygun Davranması
17) Eski Personele Ayrıcalık Tanımaktan Ve İmtiyazlı Muameleden Kaçınmak
18) Mal Bildiriminde Bulunmak
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır