Değerlendirme Süreci
Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Süreci
Sürecin ilk aşamasında kurumumuza sunulan projeler Uzman personel tarafından evrak eksikliği ve programa uygunluk bakımından incelenmektedir. Ön inceleme aşamasında bildirilen eksiklikleri 5 iş günü içinde tamamlanmayan ve program rehberinde açıklanan koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmaksızın reddedilmektedir. Teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen başvuru dosyaları sürekli kamera kaydı ve Ajans personeli gözetiminde birbirinden habersiz konu uzmanı 2 ayrı dış uzman tarafından değerlendirilmekte ve 100 üzerinden puanlanmaktadır. Değerlendirici puanlarının birinin 65 altı, diğerinin 65 üstü olması veya iki değerlendirici puanı arasındaki farkın 15 ya da daha fazla olması durumunda, projeler bir başka bağımsız değerlendirici tarafından 3. kez değerlendirilmekte ve aritmetik ortalama esasına göre puanı belirlenmektedir. Ayrıca işletme ziyareti gerektiren projeler için yerinde incelemeler yapılmaktadır. Ziyareti gerçekleştirilen işletmeler, değerlendirme puanı yüksek ya da düşük işletmeler şeklinde gruplar olmayıp, söz konusu ziyaretler projeye ilişkin ilave bilgilenme ihtiyacına göre gerçekleştirilmektedir. Son olarak bir üst komite tarafından incelenen projelere ilişkin asil ve yedek destekleme listeleri Yönetim Kurulu onayına sunulmakta ve alınan kararla kesinleşmektedir.


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır