Elazığ'da Yatırım

• Türkiye sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 36. ve bölgede birinci.
• Elazığ 550.667 kişilik nüfusu ve %5,7 nüfus artış hızı ile bölgede dinamik ve büyüyen bir şehir.
• Genç nüfus, toplam nüfusun 1/5’i
• %71’leri bulan şehirleşme oranı ile TRB1 bölgesinde ilk sırada.
• % 34 istihdam oranı, İşsizlik oranı Türkiye ortalamasına yakın, istihdama elverişli ekonomik işgücü potansiyeli.
• GSYIH; 1704 $’. GSYIH bazında %46,8 gelişme hızıyla Türkiye ortalamasının üstünde.
• Sektörlere ait birimler
      o Madencilik ve taşocakçılığı  : 19
      o İmalat     : 1894
      o İnşaat     : 240
      o Otel, Lokanta, Kahvehane  : 1112
      o Ulaştırma, depolama ve haberleşme : 1578
      o Gayrimenkul kiralama   : 548
• En çok işletme bulunan sektörler; Gıda ürünleri ve içecek sektörü, metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı, tekstil ürünleri imalatı
En az işletme bulunan sektör; Deri ürünleri sektörü, tıbbi aletler, hassas aletler üretimi, kömür ve petrol ürünleri, büro gereçleri ve bilgisayar imalatı sektörleri
• İşletmelerin yarısı 1-9 kişi arasında istihdam sağlayan küçük işletmeler şeklinde.
50 kişi ve üstü istihdam sağlayan firmalar ise %3 oranında
• Kağıt, metal ürünleri üretim – işleme ve tekstil kuruluşlarına ihtiyaç söz konusu.
• 915000 ha’lık arazinin %30’u tarım arazisi, %50’si çayır mera, %15 ise orman ve fundalıktır.
• Şehrin
      o Bitkisel üretim değeri 436 milyon
      o Canlı hayvanlar değeri 291 milyon
      o Hayvansal ürünler değeri 284 milyon
• Tarım arazilerinin %52’si sulanan, geri kalan arazilerin % 80’i sulanabilir arazi
• 121 adet örtü altı tarım alanı
• Kültür ırkı sığır yetiştiriciliğinde bölgesinde birinci
• Alabalık yetiştiriciliğinde bölgenin %76sına sahip
• Gıda ve tekstil ağırlıklı biri ihtisaslaşmış 2 adet organize sanayi bölgesinde, 122 adet OSB ve 1049 adet KSS işletmesi
•  En önemli sektörler sırasıyla; Mermer, Mobilya, Orman, Gıda, Madeni Eşya
• Rekabetçilik endeksi açısından bölgede en yüksek “Erişilebilirlik” ve ”Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi” değerine sahip

• Karakoçan’da Golan kaplıcaları
• 57 adet sit alanı
• Harput Kalesi: Urartular döneminde yapıldığı sanılan kale Elazığ ovasına hâkim duruşuyla oldukça heybetli bir görüntüye sahiptir. Etrafında birçok tarihi yeri de barındırmaktadır.
• Ulu Cami: Harput ve çevresinin en eski yapıtlarından olan bu cami, Artuklular tarafından 12. yüzyılda yapılmıştır. İran-Selçuklu plan ve formu Anadolu özellikleriyle kaynaştırılmış yapı iki kapılı ve motiflerle önemli bir eserdir.
• Buzluk Mağarası: Harput kalesinin kuzeydoğusunda bulunan mağara, jeomorfolojik yapısı nedeniyle yaz aylarında sarkıt ve dikitler halinde buz tabakaları, kış aylarında tam tersine sıcak hava oluşturmaktadır.
• Meryem Ana Kilisesi: Harput kalesinin yamacında bulunan kilise en eski Süryani kiliselerinden biridir. Bir duvarı kayalardan oluşmakta ve kilise içinde kaleye giden yollar bulunmaktadır.
• Arap Baba Türbesi: İçinde Arap Baba’nın mumyalı cesedinin olduğu ve halk arasında çeşitli rivayetlerin anlatıldığı türbe ve mescid Selçuklu hükümdarı III. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapılmıştır. İçinde Selçuklu mimarisinin birçok öğesini barındırmaktadır.
• Hazar Baba Kayak Merkezi: Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba dağında bulunan kayak merkezi 19 teleski ve yeme-içme imkânlarının olduğu bir kayak merkezi ve bir kafeteryaya sahiptir. Ayrıca pist Hazar gölü ve Keban baraj gölü manzarasıyla ayrı bir seyir zevkine sahiptir.
• Hazar Gölü: Birçok plajı olan ve çevresinde birçok kamu ve özel kurumların dinlenme ve eğitim tesislerinin yer aldığı 22 km uzunluğundaki göl adeta bir tatil yöresi görünümündedir.
• Keban Barajı: Türkiye’nin en büyük yapay gölü olan Keban barajında elektrik üretiminin yanı sıra balık üretim çiftlikleri vardır. Aynı zamanda civarda eşsiz manzaralı tesislerde balık yemek son yıllarda özellikle yerli turistlerin ilgisini çekmektedir.

• Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
• Ağa Cami
• Esediye (Aslanlı) Cami
• Alacalı Mescit
• Hoca Hasan Hamamı
• Cimşit Hamamı

• Ankara Kayseri Malatya üzerinden doğuya giden karayolu ve demiryollarının kavşak noktası
• Acil eylem planı dahilinde bölünmüş yolların çoğu tamamlanmıştır.
• Genişletilerek kapasitesi artırılan Havaalanının kullanımı %50’nin üzerinde artmıştır
• Ankaraya 758 km
• Mersin Limanına; 555 km
• Gaziantep’e uzaklık; 345 km

• Okuma yazma oranı %80
• İlköğretim, mesleki ve teknik okullarda, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14-18 arası, Türkiye ortalamalarına yakın, yeterli eğitim ortamı.
• Üniversite giriş sınavlarında Türkiye’de 16. sırada.
• Yılda 4000 mezun veren 18.800 öğrenciye sahip Fırat Üniversitesinde, 11 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve bir konservatuar bulunmakta.
• Fırat Üniversitesi Teknokenti; Fırat Teknokent.

• 8 kütüphane, 5 sinema salonu, 1 tiyatro, 1 müze
• 437 dernekCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır