Etik Komisyonunun Görevleri
Etik Komisyonunun Görevleri;
 
1. Kurumda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
3. Kurumdaki etik uygulamaları değerlendirmek,
olarak belirlenmiştir. Etik Komisyonu;
Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması,
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi,
Hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınav konularına etik mevzuatının eklenmesi ve uygulamanın gözetilmesi,
Verilen hizmet ve faaliyetlerde etik açıdan sorunlu alanların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
Etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye raporlar sunulması,
Yönünde faaliyetlerde bulunur. 
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır