İdari ve Mali İşler Birimi
İdari ve Mali İşler Birimi Muhasebe ve Finansman, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden sorumlu personelden oluşacaktır.
 
1. Mali süreçleri yürütmek,
 
2. Ajansın gelirlerini toplamak,
 
3. Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,
 
4. Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek.
 
5. Ajansın ilgili birimlerince tespit edilen ihtiyaçlara göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 
6. Üçer aylık dönemler için harcama programını hazırlamak,
 
7. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek.
 
8. Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum v.b. organizasyonların gerçekleştirilmesi için gerekli imkanları sağlamak,
 
9. Medya takibi yapmak,
 
10. Ajansın basılı tüm kurumsal kimlik materyallerinin tasarımı, basımı, uygulaması ile ajansın görünürlüğünü sağlamak,
 
11. Ajansın tüm bina, sistem ve ekipmanlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak ve bakımlarını yapmak ile Ajans binasının güvenlik ve temizliğini sağlamak,
 
12. Ajans araçlarının idaresi,
 
13. Ajansın bilgi işlem ihtiyaçlarını tespit etmek ve tedarik etmek,
 
14. Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları öncesinde gerekli yazışmaları yapmak ve organizasyonunu gerçekleştirmek, alınan kararları duyurmak ve arşivlemek,
 
15. Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek,
 
16. Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek,
 
16. Ajansın personel alımı ve personel özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 
17. Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri diğer birimler ile işbirliği içinde belirlemek ve teminini sağlamak.

Birimde görevli personel listesi:

ADI – SOYADI UNVANI

Muhammed Abdullah ERDEM
 
Birim Başkanı

Talip NAMAL
 
İnsan Kaynakları Sorumlusu 

Mehmet TÜMTAŞ
 
Muhasebe Finansman Sorumlusu


 

Bilgi İşlem Sorumlusu
 

Naim BOŞKUT
 
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Sema TAY
 
Muhasebe Yetkilisi

Sümeyye AKASLAN
 
Sekreter

Bayram KEMER
 
Güvenlik Görevlisi

Emrullah GÖĞÜS
 
Güvenlik Görevlisi

Aysel ÖZDEMİR
 
Temizlik Personeli

Ömür ÖZKAN
 
Temizlik Personeli

Mehmet Nuri ÖZKARA
 
Şoför

Ömer ŞAHİN
 
Şoför

Vedat DEMİR
 
Şoför

Genel Sekreterlik İçerikler


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır