Fizibilite Desteği
Adı 2020 Yılı Fizibilite Desteği
Amacı Bölge Planı ve Ajans Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun yatırım proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Öncelikleri Öncelik 1: İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 2: Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 3: Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 4: Kamu yatırım projelerine yön verecek nitelikte fizibilite raporlarının hazırlanması
Bütçesi 600.000 TL
Başvuru Teslim Yeri Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı Asgari
40.000 TL
Azami
100.000 TL
Destek Oranı Asgari
% 25
Azami
% 100
Proje Uygulama Süresi Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
  • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri
  • İl/Bölge Müdürlükleri
  • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, ESOB
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri
  • Üniversiteler, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
  • Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Kooperatifler, Üretici Birlikleri
 
KAYS SİSTEMİ 
 
KAYS Sistemine Giriş
 
Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden oluşturulan taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da ıslak imzalı olarak, ‘Taahhütname Son Teslim Tarihi’nden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.

2020 Yılı fizibilite desteği başvuru rehberi için tıklayınız.

2020 - 2022 Dönemi Fizibilite Etüdü Formatı için tıklayınız. 
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır