Personel Alım İlanı
T. C.
FIRAT KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’ na,  5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birimde ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından  6 (altı) Uzman ve 2 (iki) Destek personel alımı yapılacaktır.
    
Sınava Başvuru Yeri
Ve Sınav Yeri
Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090
Yeşilyurt/MALATYA
Tel  : (422) 212 87 98 - 99
Faks: (422) 212 87 97
Sınav Başvuru Tarih
Ve Saatleri
Başlangıç : 25 / 08 / 2017 - 08:00
Bitiş          : 15 / 09 / 2017 - 18:00
Sınav Şekli Sözlü Sınav
Sınava Katılmaya Hak
Kazanan Adayların İlanı
27 / 09 / 2017
Sözlü Yarışma Sınavı
Tarihi
04 – 06 / 10 / 2017

11.08.2017 tarihi itibariyle personel alım ilan metninin 3.1.c. maddesinde yer alan “KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için;” ifadesinden sonra gelmek üzere “4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak” cümlesi eklenmiştir. 

İlan  metnine; 26.02.2016 Tarih  ve 29636 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılınasına Dair Yönetmelik" de yer alan Geçici Madde 10 gereği, KPSS ile başvuracak adaylar için; OSYM tarafından 2016 yılında yapılan KPSS dikkate alınmayacağı hususu ile ÖSYM tarafından  2017 KPSS puan türlerinde yapılan değişiklikler eklenmiştir.

İlanın Tam Metni ve İş Talep Formu ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

04.08.2017


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır