Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (TİTDES) Sonuçları
2022 Yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ile alternatif turizm olanaklarının çeşitlendirilerek Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program ile yerel aktörlerin “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi”, “Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması”, “Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş” Sonuç Odaklı Programları ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 teması olarak belirlediği “Genç İstihdamı” kapsamında, ajans tarafından ön fizibilitesi hazırlanmış yatırım konuları öncelikli olmak üzere bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan yatırımlarına yönelik finansman desteği sağlanacaktır.

17 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen program kapsamında 02 Eylül 2022 tarihine kadar çevrimiçi başvurular alınmıştır.  Program kapsamında sunulan projelerin, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, ön inceleme ve ön izleme süreçleri 23 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Teknik ve mali değerlendirmeler ise Değerlendirme Komitesi tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Ajans Yönetim Kurulu tarafından 18.10.2022 tarihinde onaylanan başarılı proje listesi ekte sunulmuştur.

2022 Yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı kapsamında toplamda 69 proje teklifi alınmıştır. Ön inceleme aşamasında başarılı olup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 68 projeden 43’ü asil olarak başarılı bulunmuştur. 11 adet proje de yedek olarak belirlenmiştir.

Asil listede yer alan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin duyuru ve bildirimler daha sonra yapılacaktır. Asil listede yer alan başvuru sahipleriyle herhangi bir nedenle sözleşme imzalanmaması halinde yedek listedeki başvuru sahipleri sıra ile sözleşmeye davet edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır