Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Online Sertifika ProgramıKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sahip olduğu özelliklerle ekonomi sistemi içerisindeki kilit rolü ve sosyal etkileri ile ülkelerin kalkınmasına doğrudan etki eden yapıları, KOBİ’lerin desteklenmesini ve geliştirilmesini elzem kılmıştır. Bu minvalde gerçekleştirilen mali desteklemelerin yanında teknoloji, finans, pazarlama vb. konularda eğitim ve danışmanlık desteklerinin KOBİ’lerin performansları üzerinde oldukça etkili olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda Ajansımız gerek mali destekleriyle gerek eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bölgesindeki KOBİ’lerin en büyük destekçilerinden olmuştur. 11. Kalkınma Planı’nda KOBİ’lere yönelik yer alan politika ve tedbirlere paralel olarak Ajansımız sahip olduğu tüm destek mekanizmaları ve yetkin insan kaynağı ile KOBİ’lere yönelik desteğini devam ettirmektedir. Bu kapsamda bölgemiz KOBİ’lerinin teknik ve kurumsal kapasitelerine artırılmasına büyük katkı sağlayacak olan “STRATEJİK LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK ONLINE SERTİFİKA PROGRAMI” gerçekleştirilecektir. Eğitimler Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek olup kontenjan sınırı bulunmaktadır. Son başvuru tarihine kadar (7 Kasım) katılımcıların aşağıdaki kayıt linki üzerinden kayıt yapması gerekmektedir. Eğitimler için katılım linki, kayıt yapan kullanıcıların mail adreslerine iletilecektir.
 
Kayıt linki: https://forms.gle/jW2UrMjEiCjvPjTo8

Programın Amacı

İnovatif bakış açısı ile profesyonel dünyada geçerli bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu sertifika programı, katılımcıların yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve liderlik vizyonuna değer katmayı hedeflemektedir.
Alanında uzman İTÜ'lü akademisyenlerin yer aldığı güçlü eğitmen kadrosuyla gerçekleştirilecek olan bu programda bir yöneticinin mutlaka sahip olması ve geliştirmesi gereken yetenek alanlarını kapsayan konularla beraber, ‘’Yalın Üretim ve Yönetim’’, ‘’Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi’’, gibi fark yaratacak güncel konular da yer almaktadır.

Kimler Katılabilir

Katılımcılarda profesyonel çalışma hayatı tecrübesi aranmaktadır. %70 devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Süre ve Günler

Eğitim toplam 60 saat olup 2 ayda tamamlanacaktır. Dersler zoom platformu kullanılarak uzaktan eğitim olarak verilecektir. Dersler her hafta 3 gün, her gün 3 saat olacak şekilde planlanacaktır (1 haftada toplam 9 saat). Hafta içi günlerde yapılacak dersler 19:00 – 22.00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitim takvimi aşağıda verilmiştir.

FIRAT KALKINMA AJANSI STRATEJİK LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI TAKVİMİ  
 
 
       
TARİH GÜN DERS ÖĞRETİM ÜYESİ
10 KASIM SALI STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK
12 KASIM PRŞ. STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK
13 KASIM CUMA STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK
17 KASIM SALI STRATEJİK YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK
18 KASIM ÇRŞ. 5S, GÖRSEL İŞYERİ VE KALİTE SİSTEMLERİ PROF. DR. UFUK CEBECİ
19 KASIM PRŞ. 5S, GÖRSEL İŞYERİ VE KALİTE SİSTEMLERİ PROF. DR. UFUK CEBECİ
23 KASIM PZT. YALIN ÜRETİM VE YÖNETİME GİRİŞ, İSRAF BULMA VE YOK ETME PROF. DR. BÜLENT DURMUŞOĞLU
25 KASIM ÇRŞ. YALIN ÜRETİM VE YÖNETİME GİRİŞ, İSRAF BULMA VE YOK ETME PROF. DR. BÜLENT DURMUŞOĞLU
30 KASIM PZT. LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
2 ARALIK ÇRŞ. FİNANSAL YÖNETİM PROF. DR. OKTAY TAŞ
3 ARALIK PRŞ. FİNANSAL YÖNETİM PROF. DR. OKTAY TAŞ
7 ARALIK PZT. LİDERLİK VE YÖNETİM BECERİLERİ ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
9 ARALIK ÇRŞ. FİNANSAL YÖNETİM PROF. DR. OKTAY TAŞ
12 ARALIK CMT. FİNANSAL YÖNETİM PROF. DR. OKTAY TAŞ
14 ARALIK PZT. ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN
15 ARALIK SALI ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNETİMİ PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN
21 ARALIK PZT. PROFESYONEL DAVRANIŞ VE İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
22 ARALIK SALI PROFESYONEL DAVRANIŞ VE İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
28 ARALIK PZT. ZAMAN YÖNETİMİ VE PLANLAMA ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
29 ARALIK SALI ZAMAN YÖNETİMİ VE PLANLAMA ÖĞR. GÖR. DR. BÜLENT CERİT
       
  


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır