Sözlü Yarışma Sınavı Sonuç Duyurusu
Ajansımızca ilan edilen personel alımına ilişkin olarak yapılan sözlü yarışma sınavı neticesinde başarılı bulunan adayların isimleri aşağıda yer alan listede ilan edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 19'uncu Maddesine istinaden yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

Sınavı kazanan adaylarımızı tebrik ediyor, diğer tüm adaylara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna ve ilgililere ilanen duyurulur.

Sözlü Yarışma Sınavını Asıl Olarak Kazanan Adaylar Listesi
 
Sıra No Başvurulan Pozisyon Adı Soyadı
1* Uzman Personel
(İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri)
Mutlu BULUT
2 Uzman Personel
(Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği)
Eyyüp ALKAN
3 Kurumsal İletişim Destek Personeli Çiğdem Tuğçe ÇİMEN
4 Büro Destek Personeli Ömer KARABULUT

* Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 18 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasına istinaden.
 
T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
Niyazi Mahallesi Buhara Caddesi No:195/1
(Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 1.-2. Kat)
Battalgazi / MALATYA
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır