Sonuç Odaklı Programlar Değerlendirme Toplantısı Malatya’da Düzenlendi
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Sonuç Odaklı Programları’nın (SOP) etkinliğini arttırmak ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla Malatya’da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkıoğlu, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile Malatya ve Elazığ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörleri, sonuç odaklı program birimlerinin yöneticileri ve Ajans uzmanları katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilecek SOP faaliyetleri, bu faaliyetler kapsamında Malatya ve Elazığ İlleri özelinde gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve ortak projelerin yer aldığı kapsamlı bir sunum Ajans tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, SOP’ların amacının Bölgenin öncelikli gelişim alanları olan ihracat, turizm ve tarımsal üretim konularına ağırlık verilerek Bölge kalkınmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “ Ajans olarak bölgenin gelişme eksenleri olan ve önümüzdeki süreç içerisinde özellikle odaklanacağımız ihracat, turizm ve tarımsal üretim konularında paydaşlarımızla ortak vizyon ve görüş birliği sağlayarak faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkıoğlu da firmaların ihracat potansiyellerinin artırılmasının ve firmaların dijitalleşen dünyada yerlerini almalarının önemine vurgu yaparak, “Firmalarımızın uluslararası çapta bilinirliği ve saygınlığı olan ticaret platformlarına entegre olmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hususunda Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ortak bir insiyatif geliştirerek bir yol haritası ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, tarımsal üretimde verimliliğin, miktarın ve kalitenin artırılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “ Tarımsal üretim sektörü hem istihdamı, hem tarıma dayalı sanayiyi ve hem de dolaylı olarak gastronomi turizmini etkileyen çok önemli ve kapsayıcı bir sektördür. Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte tarımda verimlilik, ürün standardizasyonu ve kaliteyi artırıcı faaliyetlere yoğunlaşarak bu sektörün kendi sanayisini ve gastronomi turizmini besleyen bir lokomotife dönüşmesine katkıda bulunacağız” ifadelerini kulllandı. 

Toplantının oldukça verimli ve faydalı geçtiğini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkıoğlu ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan bu toplantıların belirli aralıklarla tekrarlanması isteklerini dile getirdiler.

Toplantıda bitiminde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, toplantının oldukça verimli olduğunu ve aynı gündemlerle benzer iş birliği toplantılarının Bingöl ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odaları ile de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır