Proje Sizsiniz
Bölgemiz için oluşturduğumuz “proje sizsiniz” uygulaması ile amacımız illerimiz ve bölgemiz için uygulanmasında fayda gördüğünüz proje fikirlerini derleyip, uygun kaynak imkanları bulunduğunda uygulamak üzere bir proje havuzu oluşturmaktır.

UYARILAR

  • Bu uygulama bölge illerimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına hizmet edecek proje fikirlerini derlemeye yöneliktir. Bu uygulama aracılığıyla proje öneriyor olmanız, Ajansa bir proje başvurusu yaptığınız anlamına gelmez.
  • Sadece bir kişinin menfaatine ilişkin proje fikirleri yazılmamalıdır (yeni bir iş yeri açma, mevcut iş yerinizde kapasite, ürün çeşitliliği vb. artırmaya yönelik makine ekipman alımı gibi)
  • Sunduğunuz proje fikirlerinin sadece “taslak” olduğunu, uygun bulunduğunda tarafınızla iletişime geçilerek projeye dönüşeceğini ve ancak uygun program, fon, bütçe olduğunda proje başvurusu olarak değerlendirilebileceğini unutmayınız.
  • Proje fikrinizin olgunlaştırılıp projeye dönüştürülerek sunulabileceği bir destek programı olması halinde tarafınızla iletişime geçilecektir.
  • Birden fazla proje içeriği girebilirsiniz, ancak her proje için ayrı bir proje taslağı doldurmalısınız.
  • Sunmuş olduğunuz tüm bilgiler şahsınız ve Ajansımız arasında kalacak üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
Proje Fikri Önerisi
   
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır