Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Listesi
T.C.
FIRAT KALKINMA AJANSI
 
Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde çalıştırılmak üzere 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 2 (İki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı için 29.12.2020 tarihinde ilana çıkmıştır.

18.01.2021–15.02.2021 tarihleri arasında alınan başvurular üzerinde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda ekli listelerde isimleri yazılı adayların sözlü yarışma sınavına davet edilmesi uygun görülmüştür.
 
Sözlü yarışma sınavı tarih ve yer bilgisi bilahare www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur. 22.02.2021
Personel Alim Sozlu Yarisma Sinavi IlaniCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır