Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavı İlanı
T.C.
FIRAT KALKINMA AJANSI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde çalıştırılmak üzere 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personelalımı için 01.07.2020 tarihinde ilana çıkmıştır.

21.07.2020–10.08.2020 tarihleri arasında alınan başvurular üzerinde yapılan ön değerlendirmeler sonucunda ekli listelerde isimleri yazılı adayların sözlü yarışma sınavına davet edilmesi uygun görülmüştür.
 
Sözlü yarışma sınavı 11.09.2020 tarihinde Fırat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında (Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 (Malatya TSO 1.-2.  Katları) Battalgazi/MALATYA) yapılacaktır.
 
Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup adayların, ekte yer alan listede, belirtilen tarih ve saatte Fırat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır