Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Üniversitesi Arasında İşbirliğine Yönelik Protokol İmzalandı

3 yıllık süre zarfında geçerli olacak protokolü kurumlar adına Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop imzaladı. Ayrıca Tunceli Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Şafak Tayşı, Tunceli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Mustafa Özgün ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Cevat Salman da etkinlikte hazır bulundu.
Protokol kapsamında; Tunceli Üniversitesi’nin, Ajansın bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeye yönelik olarak yürüteceği araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinde imkanları nispetinde ve genel ilke ve kanunlar çerçevesinde teknik destek sağlaması, Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Ajans tarafından desteklenen işletmelerin Üniversite imkanlarından erişimine yönelik olarak her türlü bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin yapılması, Üniversite bünyesindeki öğrencilerin zorunlu stajlarını Ajans tarafından desteklenen işletmeler bünyesinde yapabilmelerine yönelik her türlü bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin yapılması, Tarafların 3. Kurumlar nezdinde yapacakları proje başvurusu hazırlıklarında karşılıklı işbirliği içerisinde bulunması ve Ajansın, faaliyetlerinde Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci kulüp ve toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışması gibi konular gündeme alınmıştır.

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır