Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı
Adı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı
Amacı Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikleri
  • Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,
  • Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,
olarak belirlenmiştir.
Bütçesi 16.000.000 TL
Başvuru Teslim Yeri Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı Asgari
100.000 TL
Azami
800.000 TL
Destek Oranı Asgari
% 20
Azami
% 50
Proje Uygulama Süresi Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
İnternetten Son Başvuru Tarihi 22.03.2019 (Saat: 23:59)
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 29.03.2019 (Saat: 18:00)
 

Ayrıntılı bilgiler ve rehber için tıklayınız

 
KAYS SİSTEMİ 
 
KAYS Sistemine Giriş
 
Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.
 
2019 Endustriyel Gelisim Mali Destek ProgramiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır