5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Düzenlendi
Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı düzenlendi.

Malatya’da bir otelde düzenlenen açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler,  konferansa bildiri sunumu yapan yaklaşık 200 bilim insanı ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz,  konferansın Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde 2 yılda bir düzenlendiğini anımsatarak, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın  ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansında 8 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı toplam 202 sözlü sunum gerçekleştirilecektir” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da ajans olarak TRB1 Bölgesinin en genç üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile 5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğunlu, bölgeler arası ve bölge içi sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının dünyanın birçok ülkesinin en önemli meseleleri arasında yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu durum, bölgesel gelişmenin ülkelerin öncelikli kalkınma politikaları içinde yer almasına neden olmaktadır. Ülkemizde yerel ve merkezi düzeyde politikalarımızın ana dokümanı olan 11. Kalkınma Planında bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik tedbirlere yer verilmiştir. 11. Kalkınma Planımızda da işaret edildiği üzere, bölgesel gelişmenin temel amacı, bölgelerimizi yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde yerelin imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlayarak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu çerçevede gelişmekte olan bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çeşitli mekanizma ve enstrümanlar ile desteklenmektedir. 11. Kalkınma Planı’nda Kalkınma Ajanslarımız, bölgede ilgili paydaşlar ile tasarlayacakları sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması, gibi özel ve odak alanlarda faaliyetler yürütecekler.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Fatih Gökyurt ise bölgesel kalkınmanın her geçen gün öneminin arttığını kaydetti.

Gökyurt, bölgesel kalkınmada başarının yakalanması için kamu, özel sektör, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, bu birliktelik olmadan başarının sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Kalkınma Ajansları'nın önemine değinen Gökyurt, "10 yıllık sürece bakıldığında hakikaten Kalkınma Ajanslarımız ile yerelde bir kalkınma vizyonunun, bilincinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, ülkemiz için olumlu ve sevindirici bir gelişme. Biz de sahadaki analiz çalışmalarından strateji ve planlama çalışmalarına, bölgesel uygulama programlarından proje desteklerine kadar bu süreci bütüncül yürütmeye çalışıyoruz. Sonuç odaklı programlarımızla bölgelerde daha spesifik tercihler yapan, o alanlara daha çok müdahale etmeye çalışan, büyük ölçekli projeler geliştiren bir kalkınma ajansı yapısı ve bölgesel kalkınma vizyonu oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Kalkınmada en önemli unsur insan gücüdür"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da 8 ayrı ilçesinde meslek yüksekokulu bulunan bir üniversite olarak yerel kalkınmanın bir modeli olduklarını, her yönüyle kalkınmış bir Türkiye için bu modeli yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "Fabrikaları bir bölgeye, büyük yatırımları bir başka coğrafi bölgeye, üniversitelerin de tüm birimlerini il merkezlerine taşıma stratejisinden kurtulmalıyız. Bölgelerimizi boşaltırsak, ilçelerimize yatırımları götürmezsek sürdürülebilir ve adil bir kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Kalkınmayı yerelden başlatacaksak ilçelerimizin eğitim altyapısını da desteklemeliyiz." diye konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma da toplumun ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için günümüzde öncelikli ihtiyaç bilgi ve bilgi sermayesidir." diyen Karabulut, şunları kaydetti:

"Dünyada toplumsal, ekonomik ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler ve gelişimler için bilgi ekonomisini sürdürülebilir kalkınmada önemli bir oyuncu yapmıştır. Bilgi ekonomisi ve bilgi teknolojisi, ekonomik kalkınma için artık bir araç olmuştur. Eğer bilgi ve iletişim teknolojilerini üretebiliyorsanız ve en önemlisi de ürettiğiniz bilgi ve iletişim teknolojilerini kabullendirebiliyorsanız küresel bir rekabette varsınız demektir. İstikrarlı büyüme, nitelikli istihdam ve üretimde verimlilik bilgi ve iletişim teknolojilerini sürdürülebilir kalkınmanın ana temeli yapmalıyız. Yetişmiş insan gücü, yetişmiş kalifiye insan gücümüz bundan dolayı çok önemli. Kalkınmada en önemli unsur insan gücüdür. İnsan gücünün yetiştirilmesinde en büyük etken ve lokomotif ise üniversitelerimize düşmektedir. Bundan dolayı üniversitelerimiz, toplumumuza yaşam boyu öğrenme kültürünü her alanda tüm bireyleri kapsayacak şekilde ana hedef olarak belirlemelidir."

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık da dünyanın artık sürdürülebilir bir kalkınmadan söz ettiğini, kalkınma hedefleri konusunda Türkiye'nin katettiğini yolun dünya devletleri tarafından alkışlandığını vurgulayarak, "OECD ülkelerinin 30 yılda katettiği yolu, bizim 15 yılda katetmemiz çok önemli bir gelişmeydi. Siyasi istikrarın beraberinde getirdiği ekonomik istikrar, kalkınmanın gerçekleşmesine vesile olmaktadır." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı'nda katılımcıları Malatya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oturumlarda bölgesel kalkınma alanında rehberlik sağlayacak değerli akademik çalışmaları dinleyeceklerini belirten Baruş, ülke olarak 2023 hedeflerine giderken dünyada yaşanan çok yönlü dönüşüme paralel olarak kalkınma alanında da çağa ayak uyduran yaklaşımlara ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti.

Baruş, "Dünya ölçeğinde azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği öncelikli bir konu hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi temsil ettiği New York'ta bugünlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nin en önemli temalarından biri de kalkınmanın sürdürülebilirliği konusudur. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin önünde aşılması gereken en önemli sorunlardan biridir. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün insan kaynaklarımızla topyekün hareket ederek birlikte çalışmak zorundayız. Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda da işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için hepimize büyük görevler düşüyor. Dünyada yaşanan çok yönlü dönüşüme paralel olarak kalkınma alanında da çağa ayak uyduran yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak yeni paradigmaların üretilmesi büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Bölgesel kalkınmada işbirliğinin öneminin vurgulandığı protokol konuşmalarının ardından konferansta davetli konuşmacı olarak yer alan Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması, Prof. Dr. Mehmet Demirbağ Pazara Giriş ve Satın Alma Sonrası Stratejileri,  Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker Teknolojik Malzemelerin Ülkelerin Kalkınmasındaki Rolü, Doç. Dr. Devrim Hulten ise Teknoloji Transferinin Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Önemi ile ilgili sunum yaptı. İlk gün, öğleden sonra 5 farklı salonda gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarla sona erdi.

Konferansın ikinci gününde eş zamanlı oturumların yanı sıra davetli konuşmacı Prof. Dr. Bülent Eker’in Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü hakkındaki özel otumu gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında iki gün boyunca düzenlenen paralel oturumlarda yaklaşık 200 bildiri sunuldu. Üçüncü gün düzenlenen sosyal program ile konferans tamamlandı. Konferans kitabının önümüzdeki ay içerisinde tamamlanarak elektronik olarak araştırmacıların erişimine sunulacağı belirtildi.
İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır