2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başvuruları Başlıyor
Programın amacı; yerel aktörlerin İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022 yılı teması olarak belirlediği Genç İstihdamı kapsamında ve bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlere yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmasıdır. Bu kapsamda Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 1.500.000 TL’dir. Bir proje için sağlanacak destek tutarı KDV dâhil 70.000 TL’yi aşamaz.

Program başvuruları sürekli olarak KAYS üzerinden alınacak olup ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirmeler yapılacak ve destek almaya hak kazanan talepler ilan edilecektir. Başvurular yıl sonuna kadar devam edecektir ancak başarılı bulunan projelere sağlanacak teknik desteğin program bütçesi sınırına yıl sonundan önce ulaşılması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Programın öncelikleri ve programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmıştır;

ÖNCELİKLER UYGUN BAŞVURU SAHİBİ / ORTAKLAR
Öncelik-1:
 • Uluslararası rekabetçilik, dış ticaret ve e-ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Kaynak verimliliği, yeşil mutabakata uyum ve yalın üretim
 • Dijitalleşme ve dijital dönüşüm
 • Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi
 • Ar-Ge,ürün geliştirme, tasarım, inovasyon, kalite yönetimi, markalaşma kapasitelerinin artırılması
 • İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler
Öncelik-2:
 • Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri
 • Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Turizm işletmelerinin uluslararası kalite standartlarına uyumunun sağlanması
 • Turizm sektöründe faaliyet gösteren, turizm işletme  belgesine sahip işletmeler
Öncelik-3:
 • Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve  markalaşması
 • Tarımsal ürün çeşitliliği ve katma değer artışının sağlanması için değer zincirlerinin geliştirilmesi
 • Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması
 • Üretici örgütlerinin lojistik, ürün geliştirme, ambalajlama, online satış, sosyal medya pazarlama ve elektronik ticaret konularında kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
 • Tarımsal ürünleri üreten ve/veya işleyen işletmeler,
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
 • Kadın Kooperatifleri
 • Üretici Birlikleri
Öncelik-4:
 • Özel sektörün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda sanayi, turizm ve tarım sektöründe faaliyet gösteren en az 5 işletmeyi kapsayan danışmanlık ve/veya eğitim faaliyetleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortak oldukları şirketler
Öncelik-5:
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri, (kurum stratejik plan hazırlama faaliyetleri hariç)
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • Yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performanslarının artırılmasına, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders çıkarılmasına ve yeni iş fırsatlarının kollanmasına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı
 • Kaynak verimliliği uygulamaları
 • Ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 • Birlik ve Kooperatifler
 
 
Ayrıntılı bilgi için başvuru rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İçerik Görselleri

2022 FKA TD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır