2022 Yılı Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Başvuru Çağrısı
Ajansımızın bölge dış ticaret hacminin artırılması hedefine yönelik yürüttüğü programlar kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı hayata geçirilecektir. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yürütülmesi planlanan program ile hiç ihracat yapmamış firmalarımızın dış ticaret süreçlerine adaptasyonun sağlanması ve hâlihazırda ihracat yapan firmaların bu konudaki yeteneklerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Kontenjan ile sınırlı program kapsamında belirlenecek 15 firmanın mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları, ihracata uygun ürün(ler) ve ihracat stratejilerinin belirlenmesi, hedef pazarların tespiti ve pazar analizleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca görünürlük ve tanıtım faaliyetleri için tavsiyelerin belirlenmesi ve belirlenecek hedef pazarlarda bulunacak potansiyel müşterilerle irtibatın sağlanmasında, numune ve ilk sipariş gönderiminde yapılacak işlemlerde ve potansiyel alıcılarla yürütülecek süreçlerde mentorluk sağlanması gibi süreçler, alanında uzman danışmanlarca yürütülecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya & Tunceli)  yerleşik olan, dış pazarlara açılarak büyümeyi odak alan ve aşağıda belirtilen kriterlerden biri kapsamına giren işletmelerin başvuru yapması beklenmektedir:

•  Daha önce ihracat deneyimi olmayan ve ilk kez ihracat gerçekleştirmek isteyen işletmeler,
• Daha önce dış ticaret deneyimi olup da ihracat potansiyelini dilediği düzeyde değerlendirememiş işletmeler,
• Kurumsal yapısını uluslararası ticaret rekabet koşullarına uyumlu hale getirmeyi amaçlayan ve bu konuda çaba sarf etmeye açık olan işletmeler.
4 aylık danışmanlık kapsamında ayda 1 kere yüz yüze firma ziyareti, 1 kere de online çalışma gerçekleştirilecek olup programa kabul edilecek firmaların, danışmanlarca gerçekleştirilecek çalışmalara aktif şekilde katılması gerekmektedir.
 
Takvim

Son Başvuru tarihi: 15 Nisan 2022, Cuma
 
Başvuru

Programlara başvurular aşağıdaki linkte yer alan form doldurularak gerçekleştirilecektir.

https://forms.gle/ShBFVkAeQL984eKV9
 
Programın İçeriği
 
Aylar Modüller
1. Ay
1. Firma ziyaretleri, firmaya proje içeriğinin tanıtılması, firmalarla tanışılması
2. Üretim tesisi ve iş akışının incelenmesi
3. İhracata konu olacak ürünlerin belirlenmesi
4. İhracata konu ürünlere ait GTİP kodlarının belirlenmesi
5. İhracata ürün konumlandırma ve ihracat yeterlilik değerlendirmesi
6. Mevcut durum analizi yapılması,  SWOT  ( GZFT) analizi
7. İhracatta mevcut durumun değerlendirilmesi ihracat açısından SWOT analizinin yapılması
8. Firmaya ait web sayfası, ihracata konu olacak sosyal medya, katalog ve diğer tanıtım materyallerinin incelenmesi, ihracatı geliştirme açısından revizyon gerekliyse revizyon içeriği hakkında bilgilendirme
2. Ay
1. Hedef Pazarların belirlenmesi ( Pazar Analizi)
2. STA ( Serbest Ticaret Anlaşmaları)
3. İhracatta Ödeme ve Teslim şekilleri
4. Hedef pazarlar için lojistik, navlun, nakliye ve sigorta yöntemlerinin belirlenmesi
5. Dünya Ticaret Verileri Kullanımı - Trade Map; Dünya’ da Standartlar (Stardards Map )
6. Dünya’ da Kamu ve STK ihalelerini Takip (Procurement Map)
7. İhracat Potansiyeli analizi  (Export Potential Map)
8. Dış Ticarette kullanılan faydalı web sayfaları, uygulamalar ve simülasyon programları
3. Ay
1. Potansiyel alıcı listelerinin belirlenmesi
2. İhracatta fiyat stratejisinin oluşturulması
3. Hedef pazarlardaki olası zorluklar ve çözüm önerileri
4. İhracatta KDV İstisnası ve İade İşlemleri
5. İhracatta Gümrükleme, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
6. DİR ( Dâhilde İşleme Rejimi)
4. Ay
1. Potansiyel müşterilerle iletişime geçilmesi ve pazarlama süreci başlangıcı
2. Rakip Analizi
3. İhracatta temsilcilik ve acentelik süreçlerinin oluşturulması
4. İhracatta Devlet Destekleri, Desteklere Başvuru süreçlerinin uygulamalı olarak  gösterilmesi.
5. İhracatta İstihbarat Süreçlerinin Yönetimi
6. İhracatta Planlama Süreçleri
7. Firma aksiyon planları ve proje kapanış
 
Değerlendirme

İmalat sanayinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile yabancı dil bilen personeli bulunan işletmelerin önceliklendirileceği değerlendirme kapsamında, uygun görülen işletmelerle  Nisan ayında çalışmaya başlanılması ön görülmektedir.
Programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan işletmelerden süreçlere aktif katılımlarını beyan eden taahhütname alınacaktır.
Düzenlenecek danışmanlık programı ücretsiz olup kontenjanla (15 firma) sınırlıdır. 
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır