2022 Yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programında Başarılı Bulunan Proje Sahiplerine Duyuru
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen “Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı” kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış olup başarılı bulunarak destek alamaya hak kazananların listesi 24 Ekim 2022 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan edilen Asıl Proje Listesinde yer alan proje sahiplerinin aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını hazırlayarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklemeleri ve bu belgeleri en geç 14 Kasım 2022 tarihine kadar Ajansımıza sunmaları gerekmektedir. Bu süreçte Vakıf Katılım Bankası A.Ş’ nin ilgili şubesine müracaat edilerek genel kredi sözleşmesinin imzalanması ve talep edilen belgelerle birlikte Ajansımıza sunulması gerekmektedir. Sözleşme için talep edilen belgeleri tamamlayan başvuru sahiplerine Ajansımız tarafından Sözleşmeye Davet Yazısı gönderilecek olup proje sahiplerinin söz konusu yazıyı tebellüğ ettikleri tarihten sonra en geç 10 iş günü içinde Ajansımız ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Sözleşmeye Davet Yazısı tebliğ edildikten sonraki 10 iş günü içinde Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan proje sahipleri Ajansımızdan destek alma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için proje sahiplerinin Ajansımızla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Sözleşme İmzalama Sürecinde Sunulması Gereken Belgeler Listesi ile Sözleşme İmzalama Sürecinde Sunulacak Matbu Belgeler aşağıda yer almaktadır. 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır