2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Ajansımızın Sonuç Odaklı Programları ve Kaynak Verimliliği çerçevesinde etkinliğini artırmak veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Programın amacı yerel aktörlerin İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 yılı teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği kapsamında yürütecekleri çalışmalara veya bölgesel kalkınma için önem arz eden icraatlara yönelik danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında destek sağlanmasıdır.

Toplam 700.000 TL bütçe tahsis edilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dâhil en fazla 50.000 TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanabilecektir.

Desteklenecek projelerin uygulama süresinin en fazla 6 ay olacağı 2021 Yılı TD için başvuru süreci 24 Aralık 2021 Saat 18.00 ile KAYS girişleri ve onayı ile sonlanacaktır. Taahhütnamelerin KAYS üzerinden elektronik olarak imzalanması veya elden teslimi için süre ise 31 Aralık 2021 saat 18:00’a kadar olup başvurular iki aylık periyotlar halinde 4 dönem içinde kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başarılı bulunan projelere sağlanacak teknik desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilmiştir;
 • İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler
 • Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren, Turizm İşletme Belgesine Sahip İşletmeler
 • Kırsal Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler
 • Kırsal Kalkınma Alanında Faaliyet Gösteren Birlik ve Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Kamu Kurumları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kuruluşların Yönetici Şirketleri
 
2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programının Öncelikleri aşağıda yer almaktadır;
 • Dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Kaynak verimliliği ve yalın üretim
 • Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri
 • Ar-Ge, tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılması
 • Aile şirketleri başta olmak üzere işletmelerin kurumsallaşma faaliyetleri
 • Kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Turizm işletmelerinin uluslararası kalite standartlarına uyumunun sağlanması
 • Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşması
 • Tarımsal ürün çeşitliliği ve katma değer artışının sağlanması için değer zincirlerinin geliştirilmesi
 • Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması
 • Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi
 • Özel sektörün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda sanayi, turizm ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kooperatif ve birliklerin katılımcı/faydalanıcı olacağı faaliyetler
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri, (kurum stratejik plan hazırlama faaliyetleri hariç)
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • Yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, organizasyonların performanslarının artırılmasına, diğer organizasyonların deneyimlerinden ders çıkarılmasına ve yeni iş fırsatlarının kollanmasına yardımcı olacak yönetim danışmanlığı
 • Kaynak verimliliği uygulamaları
 
Başvuru REHBER’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır