2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Mayıs-Haziran Dönemi) Değerlendirme Sonuçları
Yerel aktörlerin; İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 yılı teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği kapsamında veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” yürütülmektedir. Bu kapsamda Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Mayıs-Haziran dönemi kapsamında teslim alınan toplam 7 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 adet başvuru başarılı bulunmuştur.

2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı’nın Temmuz – Ağustos Dönemi için başvurular devam etmektedir. 

Başarılı bulunan projeler aşağıda yer almaktadır. 
2021 Teknik Destek Sonuclari 3 DonemCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır