2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı
Bölge Planı ve Ajans Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, TRB1 Bölgesinin ( Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun yatırım proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Toplam 600.000 TL bütçe tahsis edilen 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 40.000en çok 100.000 TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir. Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olacaktır. 2020 FZD başvuruları KAYS üzerinden 18 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar, taahhütnameler ise 25 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar sürekli olarak kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başarılı bulunan projelere sağlanacak fizibilite desteğinin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilmiştir;
  • Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
  • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri
  • İl/Bölge Müdürlükleri
  • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, ESOB
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri
  • Üniversiteler, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
  • Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Kooperatifler, Üretici Birlikleri
 
2020 yılı Fizibilite Desteğinin Öncelikleri aşağıda yer almaktadır;
Öncelik 1:İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 2:Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 3:Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması
Öncelik 4:Kamu yatırım projelerine yön verecek nitelikte fizibilite raporlarının hazırlanması

2020 - 2022 Dönemi Fizibilite Etüdü Formatı için tıklayınız. 

Başvuru rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
2020 FZD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır