2019 Yılı Teknik Destek Programı
ADI TEKNİK DESTEK
AMACI Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.
BÜTÇESİ 600.000 TL
BAŞVURU YERİ FIRAT KALKINMA AJANSI
Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Kat:1 (Malatya TSO Hizmet Binası) Battalgazi / Malatya
DESTEK TUTARI Ajans tarafından satın alınan hizmet bedeli 25.000 TL’yi aşamaz.
PROJE SÜRESİ Azami 3 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİBİ
  • Sivil Toplum Kuruluşları*
  • Birlik ve Kooperatifler**
  • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
  • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri 
  • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
*, **: “5. Başvuru Sahibi ve Proje Ortaklarının Uygunluğu” başlığında belirtilen niteliklere haiz olmak koşulu ile.
BAŞVURU DÖNEMLERİ* TRB1/2019/TD/01 30 Nisan 2019, Salı 18:00
TRB1/2019/TD/02 28 Haziran 2019, Cuma 18:00
TRB1/2019/TD/03 29 Ağustos 2019, Perşembe 18:00
TRB1/2019/TD/04 31 Ekim 2019, Perşembe 18:00
TRB1/2019/TD/05 29 Kasım 2019, Cuma 18:00


KAYS SİSTEMİ 
 
KAYS Sistemine Giriş
 
Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.
2019 TD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır