2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 600.000 TL bütçe tahsis edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en fazla 25.000 TL tutarında eğitim veya danışmanlık faaliyeti desteği sağlanabilecektir.

Desteklenecek projelerin uygulama süresinin en fazla 3 ay olacağı 2019 TD başvuruları, 29 Kasım 2019 KAYS’ tan son başvuru olmak üzere, taahhütname-son teslim 6 Aralık 2019 saat 18:00’a kadar beş dönem halinde kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başarılı bulunan projelere sağlanacak teknik desteğin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilmiştir;
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri)
 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
 • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri 
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
2019 yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri aşağıda yer almaktadır;
 • Yenilikçi girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi alanında yapılacak danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
 • Doğa, kültür ve sağlık turizm türlerinin geliştirilmesi alanında yapılacak danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
 • Endüstriyel gelişme alanında yapılacak danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
 • Kırsal kalkınma alanında yapılacak danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
 • Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşması alanında yapılacak danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
Başvuru REHBER’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2019 TD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır