2019 Yılı TD Programı (Kasım-Aralık Dönemi) Değerlendirme Sonuçları
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Sonuç Odaklı Programlar doğrultusunda belirlenen öncelikler (Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi, Doğa, Kültür ve Sağlık Turizm Türlerinin Geliştirilmesi, Endüstriyel Gelişme, Kırsal Kalkınma ve Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi ve markalaşması) çerçevesinde, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlama amacıyla Teknik Destek Programı yürütülmektedir.

Program ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda etkinliğini artırmak üzere danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmekte, hazırlanacak program ve projelere katkı sağlanmaktadır.

Programın Kasım-Aralık dönemi kapsamında teslim alınan toplam 28 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 9 adet başvuru başarılı bulunmuştur.

 
2019 yılı Teknik Destek Programı kapanmış olup, 2020 yılı destekleri Ajansın web sayfasında ilan edilecektir.
2019 Kasim Aralik TD SonuclariCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır