2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı
Fizibilite Desteği Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerininkalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

Toplam 1.500.000 TL bütçe tahsis edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 20.000, en çok 150.000 TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir.

Desteklenecek projelerin uygulama süresinin en fazla 12 ay olacağı 2019 FZD başvuruları, 13 Aralık 2019 KAYS’ tan son başvuru olmak üzere, taahhütname-son teslim 20 Aralık 2019 saat 18:00’a kadar sürekli olarak kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başarılı bulunan projelere sağlanacak fizibilite desteğinin program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilmiştir;
  • Kamu kurum ve kuruluşları(Bölge ve İl Müdürlükleri)
  • Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri )
  • Üniversiteler , Araştırma Enstitüleri/İstasyonları
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri
2019 yılı Fizibilite Desteğinin Öncelikleri aşağıda yer almaktadır;
  • Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Doğa, Kültür ve Sağlık Turizmi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Endüstriyel Gelişme alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Kırsal Kalkınma alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
 
Başvuru REHBER’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2019 FD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır