2019 Yılı Fizibilite Desteği
Adı 2019 Yılı Fizibilite Desteği
Amacı TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Öncelikleri Öncelik 1: Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
Öncelik 2: Doğa, Kültür ve Sağlık Turizmi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
Öncelik 3: Endüstriyel Gelişme alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
Öncelik 4: Kırsal Kalkınma alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
Bütçesi 1.500.000 TL
Başvuru Teslim Yeri Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri
Destek Tutarı Asgari
20.000 TL
Azami
150.000 TL
Destek Oranı Asgari
% 25
Azami
% 90
Proje Uygulama Süresi Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri  
  • Kamu kurum ve kuruluşları (Bölge/İl Müdürlükleri)
  • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri)
  • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/İstasyonları,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri 


KAYS SİSTEMİ 
 
KAYS Sistemine Giriş
 
Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların son başvuru tarihinden önce ajansımıza sunulması gerekmektedir.
 
KAYS Sistemine giriş için tıklayınız.
2019 FD Basvuru RehberiCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır