2019 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Sonuçları
Fizibilite Desteği Programının amacı TRB1 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.
Bu kapsamda belirlenen öncelik alanlarında;
  • Öncelik 1: Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Öncelik 2: Doğa, Kültür ve Sağlık Turizmi alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Öncelik 3: Endüstriyel Gelişme alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
  • Öncelik 4: Kırsal Kalkınma alanında yapılacak yatırımların fizibilite ve projelendirme çalışmalarının hazırlanması
 Sunulacak projeler için asgari 20.000 TL, azami 150.000 TL tutarı; asgari 25%, azami 90% oranı ile destek sağlanacaktır.
___________________________________________________________________________

Gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Ajans Yönetim Kuruluna sunulan başvurular,  30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup, başarılı proje listesi aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI
BİNGÖL TİCARET ve SANAYİ ODASI Bingöl Girişimcilik Geliştirme Merkezi
ELAZIĞ TARIM ve ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ İli Ortak Tarımsal Mekanizasyon Parkı Fizibilitesi
YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Malatya İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Hazırlama Projesi
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Çalışması
BİNGÖL TARIM ve ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Süt Toplama Merkezleri Fizibilite Projesi
BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ Bingöl Tekstilkent 2. Etap Projesi
ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI Elazığ'da Badem, Ceviz ve Kuruyemiş İşleme Tesisi Fizibilitesi
 
Başarılı başvuru sahiplerinin 10 gün içerisinde sözleşme için gerekli evrakları ajansa teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların teslimini müteakiben başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edileceklerdir. Başvuru sahibinin sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen kurum ve kuruluşlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajans Genel Sekreterliği


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır