Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı İlanı
Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 29.12.2017 tarihi itibariyle  “Turizm ve Endüstriyel Gelişme” Mali Destek Programını başlatmıştır. Program kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 19 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programa başvuru kabulü 12.01.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programa ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 

TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır.

Programın Öncelik Alanları

Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi
Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:
  • Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Müdürlükleri,
  • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
  • Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
  • Üniversiteler,
  • Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri
Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 19.000.000 TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. Teknoparklar ve İş Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri için ise proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %50’si olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 150.000 TL azami 2.500.000 TL olabilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi  24 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.

İllerde düzenlenecek olan tanıtım toplantılarına ait bilgiler aşağıdaki tablodadır.

Malatya Tanıtım Toplantısı
(Malatya TSO Konferans Salonu)
05 Ocak 2018 Cuma 10:00-11:00
Elazığ Tanıtım Toplantısı
(Elazığ İl Özel İdaresi Toplantı Salonu)
11 Ocak 2018 Perşembe 16:00-17:00
Tunceli Tanıtım Toplantısı
(Tunceli Valiliği Toplantı Salonu)
12 Ocak 2018 Cuma 11:30-12:30
Bingöl Tanıtım Toplantısı
(Bingöl Valiliği Toplantı Salonu)
16 Ocak 2018 Salı 16:00-17:00

Ayrıntılı bilgiler ve rehber için tıklayınız

Proje hazırlama eğitimlerine başvurmak için aşağıdaki formu doldurunuz.


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır