2013-YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

Özet

 

Referans No

: TRB1/2013/YGMDP

İlan Tarihi

: 07.11.2012


 

Adı

YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı

TRB1 Bölgesi'nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda üretimde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Öncelikleri

·         İmalat yapan işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi

·         Turizmin geliştirilmesi

·         Tarımsal üretimin modernizasyonu

Bütçesi

5.000.000 TL

Başvuru Teslim Yeri

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Binaları

Destek Tutarı

Asgari

30.000 TL

Azami

300.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 20

Azami

% 50

Proje Süresi

Azami 9 ay

Uygun Başvuru Sahibi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Ana Faaliyeti Tarım veya Turizm Olan Birlikler ve Kooperatifler

Gerçek Kişiler

Son Başvuru Tarihi

18.01.2013 (Saat:18:00)

 

Amaç ve Öncelikler

 

Programıın amacı, TRB1 Bölgesi'nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonunu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda programın temel öncelikleri aşağıda verilmiştir.

 

 • İmalat yapan işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Turizmin geliştirilmesi
 • Tarımsal üretimin modernizasyonu

 

 

Program kapsamında, işletme-işletme ortaklığı içeren projeler, kadın ya da genç (30 yaş altı) girişimcilere ait projeler ve kadın istihdamını önceleyen projeler için ilave puan uygulaması yapılacaktır.

Bütçe

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilebilecek destek miktarı aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olabilecektir.

 

ASGARİ TUTAR

30.000 TL

AZAMİ TUTAR

300.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

Ajansın sağlayacağı mali destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. 

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 

 • Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar veya kredi yolu ile karşılayabilmesi mümkündür. Ancak her halükarda, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
 • Ayni (nakit olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 • Bu program için tahsis edilen bütçenin başarılı projelerin desteklenmesi için gereken toplam tutardan fazla olması halinde, kalan miktar bütçe yılı içerisinde yürütülecek olan diğer programların bütçesine aktarılabilecektir.

 

Süre ve Yer

 

Azami proje süresi, 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Projelerin TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli) içinde uygulanması gerekmekte olup, programın her bir önceliği için proje uygulama alanına yönelik sınırlamalar getirilmiş olup, bu sınırlamalar aşağıda açıklanmıştır.

 

İmalat yapan işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi önceliği için;

Elazığ ve Malatya merkez ilçe belediyelerinin sınırları içinde kalan alanlarda, Elazığ 1. OSB ve Hayvan Ürünleri OSB ,  Malatya 1. ve 2. OSB ve Özsan Sanayi Sitesinde uygulanmak üzere sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

 

Tarımsal üretimin modernizasyonu önceliği için;

Elazığ ve Malatya merkez ilçe belediyeleri sınırları içinde kalan bölgelerde uygulanmak üzere sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

 

Turizmin geliştirilmesi önceliği için;

Ajans tarafından hazırlanan TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan önemli turizm değerleri ile ilişkilendirilebilecek alanlar, bölgemizdeki kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri ve turizm geliştirme merkezleri dışındaki bölgelerde uygulanmak üzere sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

 

Turizm Proje Uygulama Yerleri

 

 

Proje Uygulama Yeri aşağıda listelenen turizm değerleri veya bu değerleri birbirine bağlayan yol güzergahları ile ilişkilendirilebilecek şekilde belirlenmeli ya da bölgedeki Turizm Merkezleri veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde yer almalıdır.

 

TRB1 Bölgesi Turizm Değerleri

 

·      Cır Şelalesi

·      Karlıova – Kalatepe

·      Kös Kaplıcaları

·      Şeytan Dağları

·      Bingöl - Yolçatı Mevkii

·      Bingöl - Yüzen Adalar

·      Ağın

·      Keban

·      Golan Kaplıcaları

·      Harput

·      Hazar Baba Dağı ve Hazar Gölü

·      Palu

·      Ansur Mağaraları

·      Arapgir

·      Aslantepe Höyüğü

·      Battalgazi

·      Sürgü

·      Darende

·      Fethiye Höyüğü

·         Girmana Vadisi

·         Günpınar Şelalesi

·         Hekimhan - Yamadağ

·         İspendere Kaplıcaları

·         Keban ve Karakaya Baraj Gölleri

·         Levent Vadisi

·         Nemrut Dağı Milli Parkı

·         Sultansuyu

·         Tohma Çayı Kanyonu

·         Yeşilyurt

·         Bağın (Dedeağaç) Kaplıcaları

·         Çemişgezek

·         Mazgirt

·         Mercan Vadisi

·         Munzur Vadisi Milli Parkı

·         Munzur ve Düzgün Baba Ziyaretleri

·         Peri Suyu Vadisi

·         Pertek

·         Pülümür Çayı Vadisi

 

 

TRB1 Bölgesi Turizm Merkezleri ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

 

-          Bingöl Ilıcalar Termal Turizm Merkezi

-          Elazığ Hazar Gölü Güneyköy Sivrice Turizm Merkezi

-          Elazığ Tunceli Golan Termal Turizm Merkezi

-          Elazığ Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

-          Elazığ Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (Ağın, Arapgir, Çemişgezek, Pertek, Palu, Kovancılar, Sivrice, Keban, Harput Mah.)

Kimler Başvurabilir

Başvuru Sahibi

Destek almak için aşağıda belirtilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri başvuruda bulunabilir:

 

 •  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
 •  Ana Faaliyeti İmalat, Tarım veya Turizm Olan Birlik ve Kooperatifler

 •  Gerçek Kişiler

 

KOBİ : Yıllık cirosu 40 Milyon TL'nin, çalışan sayısı 250'nin altında olan işletme

Gerçek Kişi: Kayıtlı ticari işletmesi bulunmayıp, şahıs olarak müracaat edecek girişimci kişi

 

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümünü karşılıyor olmalıdır;

 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
 • Sözleşme tarihi itibariyle, Ajansın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi’nde kurulu, Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne kayıtlı merkezlerinin ya da yasal şubelerinin olması

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 • Bir başvuru sahibi veya proje ortağı (üniversiteler ve araştırma enstitüleri/istasyonları hariç), Ajansın aynı yıl içerisinde ilan ettiği tüm proje teklif çağrıları kapsamında toplamda en fazla 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu mali destek alabilir. Hisselerinin %50’sinden fazlası aynı şahsa veya aynı ortaklara ait olduğu tespit edilen işletmeler tarafından sunulan başvurular da aynı başvuru sahibi tarafından yapılmış kabul edilir.
 • İkiden fazla proje sunduğu tespit edilen başvuru sahiplerinin, sadece tarih ve saat itibariyle önce sundukları ilk 2 projeleri değerlendirmeye alınır. Program kapsamında, başvuru sahibinin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir.
 • Başvuru ve destek sayısı bakımından ifade edilen sınırlara “ortak” sıfatıyla yer alınan projeler de dâhildir. Yani ilgili sınırlar bakımından bir projede başvuru sahibi ya da ortak olmak arasında fark bulunmamaktadır. Bahsi geçen sınırlar üniversiteler ve araştırma enstitüleri/istasyonları için geçerli değildir.
 • Gerçek kişi olarak başvuru yapıp, destek almaya hak kazananlar, sözleşme öncesinde TSO veya ESOB’a kayıtlı ticari işletme kurmak zorundadırlar. Bu işlemi gerçekleştirmeyen başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaz. Kayıtlı bir ticari işletmenin %50’den fazlasına sahip olmasına rağmen gerçek kişi olarak başvuru yapan şahıslara ait projeler desteklenmez ve tespit edildiği aşamada reddedilir.
 • Hisselerinin  %25’inden fazlası KOBİ sınırını aşan şirketlere ait olan işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

 

Proje Ortağı

Başvuru sahipleri uygun kuruluşlarla proje ortaklığı yaparak başvuruda bulunabilirler. Proje kapsamında ortakların harcamaları, başvuru sahipleriyle aynı koşullarda kabul edilecektir. Bu nedenle ortaklar, “TRB1 Bölgesinde merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bulunması” dışında başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

 

 • Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında ortağın aktif biçimde yer alması,
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik mali ve teknik ihtiyaçların karşılanması ve proje sonuçlarından yararlanma konusunda ortağın gerçekçi role sahip olması.

 

İştirakçi

Projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projede başvuru sahibi ve ortakları dışında iştirakçi kurum/kuruluşlar da bulunabilir. İştirakçiler, teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda projede rol alabilir.

 

Uyarı

 

Başvuru sahipleri ve proje ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir. Aşağıda (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda, hibe programlarına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 yıl için, (b) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda ise, kararın tebliğ tarihinden itibaren 4 yıl için geçerlidir. Programa ait başvuru formunda yer alan başvuru sahibi beyannamesi kısmında, başvuru sahipleri, aşağıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan bentlerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunacaklardır.

 

a)      İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b)     Kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c)      Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

d)     Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle;

o   Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

o   Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar

o   Söz konusu proje veya faaliyetine sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e)      Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

f)      Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

 

Program süresince aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar;

 

g)      Teklif edilen projeye ilişkin menfaat elde etmeye yönelik hukuka aykırı girişimde bulunanlar,

h)      Programa katılım koşulu olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,

i)        Talebin değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Fırat Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

 

Proje Konuları

 

Programın amaç ve önceliklerine uygun olarak aşağıdaki konuları içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik turizm altyapıları oluşturma ve turizm değerlerini ekonomiye kazandırma amaçlı projeler
 • İşletmelerin üretim kapasitesi geliştirme, modernizasyon, kalite ve standart iyileştirme, ürün geliştirme nitelikli projeleri
 • Tarım işletmelerinin (bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri) modernizasyon (işletmelerin yeni üretim teknikleri ile donatılması) nitelikli projeleri

 

Yukarıda sayılan faaliyetler, sadece örnek olarak sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler program amacıyla uyumlu olmak koşuluyla bu örneklerin dışındaki konularda da olabilir. Program öncelik alanları dışındaki konularda sunulacak projelerin “imalata yönelik işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi” önceliği için belirtilen alan sınırlamasına uygun olması zorunludur.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalı ve aşağıda belirtilen içerikte olmamalıdır.

 

·         Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

·         Sadece eğitim içerikli projeler,

·         Maden arama ve çıkarma faaliyetleri, ocak işletmeciliği,

·         Araç ve makine tamir, bakım ve temizliğine yönelik faaliyetler,

·         Sadece mal alım satımına yönelik perakende ve toptan ticaret,

·         Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

·         %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

·         Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

·         Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,

·         Gayrimenkul yatırımları,

·         Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

·         Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

·         Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için),

·         Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

·         Başvuru sahiplerinin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

·         Maden arama ve çıkarma faaliyetleri,

·         Ocak (maden, kum, taş vb.) işletmeciliği,

·         Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için başka bir hibe programından finanse edilen projeler

Maliyetler

 

Hangi Maliyetler Desteklenir?

 • Yeni istihdam edilecek teknik personelin (en az ön lisans mezunu) brüt maaşları ilgili diğer ücret ve maliyetler,
 • Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi gündelik gideri 75 TL’yi, Yurtdışı gündelik gideri 200 TL’yi aşamaz),
 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile hizmet ve yeniekipman satın alma maliyetleri,
 • Soğuk zincir ve benzeri süreçleri tamamlayıcı özel nitelikli taşıtlar
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
 • Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri,
 • Tanıtım ve görünürlük maliyetleri,
 • Sağlanan mali desteğin %1’ini geçmemek ve faturalandırmak şartıyla yararlanıcıların proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık ve kırtasiye giderleri.
 • Sağlanan mali desteğin %2’sini geçmemek ve faturalandırmak şartıyla yararlanıcıların proje uygulama dönemindeki danışmanlık giderleri.
 • İdari Maliyetler (başka bir bütçe kalemi altında verilemeyen maliyetler ve elektrik, su, ısınma maliyetleri vb. genel idari giderlerden oluşan götürü tutardır. İdari maliyetler, toplam uygun doğrudan maliyetlerin %2'sini aşamaz.)

İnsan kaynakları harcamaları toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %25'ini, yapım işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu aşamaz.

Hangi Maliyetler Desteklenmez?

 • Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri,
 • İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin brüt maaşı,
 • İkinci el makine-ekipman satın alma giderleri,
 • Makine-ekipman kiralama giderleri
 • Binek tipi motorlu araç ve traktör satın alma giderleri,
 • Canlı hayvan, yavru, tohum, fide, fidan vb. canlı materyalin satın alımı,
 • Yem, gübre, ilaç vb. materyallerin satın alımı,
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Leasing ve amortisman giderleri,
 • Elektrik, su, telefon vb. abonelik bedelleri,
 • Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan harcamalar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz, mahkeme masrafları vb. giderler,
 • Her tür borç, zarar veya borç karşılıkları,
 • Hâlihazırda başka bir hibe programı ya da devlet teşvikleri kapsamında desteklenen kalemler,
 • Sözleşme, teminat ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
 • Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti.

Başvuru Tarihi

 

Program başvurularının alınması için son tarih 18/01/2013 saat 18:00 olup başvuruların ilk alınmaya başlanacağı tarih 21/11/2012'dir.

 

Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DÖKÜMANLAR

Başvuru Rehberi

Başvuru Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI

Bilgilendirme Toplantıları

2013 Mali Destek Programları Bilgilendirme Sunumunu bilgisayarınıza yüklemek için;

 

 

 

Eğitim Toplantıları

2013 Mali Destek Programları Eğitim Sunumunu bilgisayarınıza yüklemek için;

 

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler

Başvuru işlemlerinin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) aracılığı ile internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden matbu hale getirilen dokümanların ajansımıza sunulması gerekmektedir. 

 

Başvuru sırasında KAYS sistemindeki başvuru formunu oluşturan sorular eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca talep edilen destekleyici belgeler taranarak sisteme eksiksiz yüklenmelidir.

 

Başvuru esnasında KAYS sistemine yüklenmesi gereken destekleyici belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgelerden noter onaylı imza sirküleri dışındakilerin fotokopileri kabul edilecek olup, asılları sözleşme aşamasında istenecektir.

 

Aşağıda 1, 2, 3 ve 5 nolu maddelerde açıklanan belgelerin gerçek kişi başvurularında sunulması gerekmemektedir.

 

 

1.      İşletmeler için resmi kuruluşu ve güncel durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği

2.      Kapasite raporu (Kurulu kapasitesi olanlar için)

3.      TSO/ESOB kayıt belgesi

4.      Başvuru sahibini ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter onaylı imza sirküleri (Başvuru sırasında aslı sunulacaktır.)

5.      Başvuru sahibi ve ortaklarının aşağıdaki durumlara göre son üç mali yıla (2010, 2011,2012) ait finansal tabloları

       I.     Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) onaylı gelir tablosu ve bilanço

       II.    İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için SMMM onaylı işletme hesap özeti

      III.    Basit usulde vergilendiren mükellefler için SMMM tarafından onaylanmış vergi levhası

      IV.    Yeni kurulan işletmeler için SMMM onaylı dönem başı bilançosu veya işletme hesap özeti

6.      Birim maliyeti 10.000 TL’yi aşan alımlar için teknik şartname ve 2 farklı firmadan alınacak proforma faturalar

7.      Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.)

8.      Matbu dokümanların KAYS ile uyumuna ilişkin beyanname

9.      Gerçek kişi beyannamesi (sadece gerçek kişi başvuruları için)

KAYS Sistemi Süreci

 

KAYS Sisteminde Kullanıcı Hesabı Açılması

Kullanıcı Hesabı, 1 kereye mahsus oluşturulur ve sisteme daha sonraki  girişlerde kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş yapılır. Kullanıcı hesabı oluşturmak için Ajans internet sitesi üzerinden (www.fka.org.tr) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz. “Sisteme Giriş” linkine tıkladığınızda açılan giriş menüsünün sol alt köşesinde yer alan “Sisteme Kaydol” linkine tıklayınız ve kayıt sayfasında “Rolü” kısmında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı”nı seçip, diğer bilgileri girdikten sonra “kaydet” tuşuna başınız. E-posta adresinize gelen  kullanıcı adı, şifre ve onay kodu ile sisteme giriş yaptığınızda kulanıcı hesabınız açılmış olacaktır.

Başvuru Sahibinin Sisteme Eklenmesi

Kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra , ekranın sağ üst köşesindeki "Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri" menüsüne girerek, bir kuruluş için başvuracaksanız "Tüzel Paydaş  İşlemleri"; şahıs  adına başvuracaksanız "Gerçek Paydaş İşlemleri"ne tıklayınız.  Alt orta kısımda yer alan "Ekle" linkine tıkladığınızda  açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sağ alt köşedeki "Ekle" linkine tıkladığınızda başvuru sahibi kaydolacaktır. Proje ortağı/iştirakçiyi de aynı şekilde kaydedebilirsiniz.

KAYS Sistemine Proje Başvurusunun Yapılması

KAYS Sistemi ana ekranından "Başvuru İşlemleri" menüsünde yer alan "Başvuru Yap" linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı ili seçtiğinizde, alt kısımda sıralanan programlardan başvuracağınızı seçerek "Başvuru Yap" linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla bilgi ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi yaptıkdan sonra menüde sol alt köşede yer alan  "Başvuru Tamamla" linkine tıkladığınızda elektronik başvuru işleminiz bitmiş olacaktır.

Proje Başvurusunun Ajansa Teslim Edilmesi

Başvuru Formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir asıl dosya oluşturunuz.  Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak kapatınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırarak ve son başvuru tarihinden önce Ajansa teslim ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

Başvuru Tarihi ve Yeri

Program başvurularının alınması için son tarih 18/01/2013 saat 18:00’dır. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Bu rehberde belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanan proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla veya elden Ajans ana hizmet binasına veya Ajans yatırım destek ofislerine teslim edilir. Birden fazla başvuru yapacakların, her bir başvuruyu ayrı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir. E-posta, faks vb. diğer yollarla gönderilen, başka adreslere teslim edilen veya başvuru süresi dolduktan sonra Ajans hizmet birimlerine ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların teslim edilebileceği Ajans hizmet birimleri ve bu birimlere ait iletişim bilgileri aşağıdadır. 

 

 

FIRAT KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI

 Turgut Özal Mah. Ankara Cad. No:139 Malatya

0 (422) 212 87 98-99 / 444 53 52

-----------------------------------------------------------------------

ELAZIĞ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Cumhuriyet Mah. General Hulusi Sayın Cd. No:117 Blok:2 Kat:2 Elazığ

(Keban Yolu Polis Okulu karşısı TSO Yeni Hizmet Binası)

0 (424) 237 22 01

-----------------------------------------------------------------------

BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 1. Kat Bingöl

0 (426) 213 57 55

-----------------------------------------------------------------------

TUNCELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Atatürk Mah. Hatice Beyaztaş Cad. 14. Sok. Serdar Apt. No:2 Tunceli

0 (428) 213 34 84

 

Uyarılar

 

 • İnternet üzerinden KAYS sistemine kaydı yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurulması gerekmektedir.
 • İnternet üzerinden yapılan başvuru tek başına yeterli değildir. Mutlaka KAYS sistemi üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısının alınması, gerekli paraf ve imzalar atıldıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte 1 asıl (kırmızı) 2 suret (mavi) dosya yapılması ve proje dokümanlarının kaydedildiği bir CD ile birlikte kapalı zarf içerisinde başvuru tarihi ve saatinden önce ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Her bir telli dosyaya başvuru formu ve destekleyici belgeler sırayla konulmalıdır. Belgeler, ortasından delgeçle delinerek telli dosyalara yerleştirilmeli ayrıca şeffaf dosya veya zımba kesinlikle kullanılmamalıdır. Başvuru dosyasına, istenilenler dışında belge konulmamalıdır
 • Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS sisteminde yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir.
 • Başvuruda sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilebilecektir.
 • Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibi Beyannamesinin (varsa Ortak ve İştirakçi Beyannamelerinin) imzalanması; sistemden çıktısı alınan Başvuru Formunun tüm sayfalarının Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanması zorunludur.


 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön İnceleme

Yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine kaydedilmiş olan ve son başvuru süresinden önce rehberde açıklanan şekilde hazırlanarak, kapalı zarf içinde teslim edilen projeler değerlendirme sürecine alınır. Bu koşullara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.

 

Ön inceleme aşamasında, başvurunun rehberde açıklanan şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek üzere idari kontrol listesi ve başvurunun programa uygun olup olmadığını incelemek üzere uygunluk kontrol listesi kullanılır. Aşağıda bulunan bu listelerle yapılacak kontrollerde herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde proje teklifi yalnızca bu esasa dayanılarak reddedilebilir.  Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır.

 

İDARİ KONTROL LİSTESİ

 

 

KRITERLER

KOBİ

Gerçek Kişi

Birlik/ Kooperatif

1.      Başvuru zarfı 1 asıl, 2 suret olmak üzere 3 dosya ve 1 CD olarak hazırlanmış, üzerine KAYS’tan alınan kapak sayfası yapıştırılmış şekilde kapalı halde sunulmuştur.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

2.      Sunulan dokümanlarla KAYS sisteminde kayıtlı versiyonları arasında fark bulunmamaktadır ve buna dair beyanname sunulmuştur.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

3.    Matbu başvuru dokümanlarının gerekli tüm sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmış ve paraflanmıştır.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

4.    Başvuru sahibi ve her proje ortağının ilk kuruluş ve sonraki tüm değişiklikleri içeren resmi kayıt belgeleri başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli Değil

Gerekli Değil

5.    Son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantısı yapıldığına dair belge başvuruya eklenmiştir.

Gerekli Değil

Gerekli Değil

Gerekli

6.      Yeni kurulan işletmeler hariç, başvuru sahibinin ve her proje ortağının onaylı 2010-11-12 yılına ait bilanço ve gelir tablosu (veya işletme hesap özeti) başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli Değil

Gerekli Değil

7.    Başvuru sahibi ve her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter onaylı imza sirküleri başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

8.    Başvuruda imzası bulunan kişi(ler)in temsil ve ilzam yetkisi, başvuru sahibi ve proje ortaklarının yasal tüzüğünde veya kuruluş sözleşmesinde belirtilmemişse; bu kişi(ler) için, yetkili karar organınca alınmış yetkilendirme kararı veya yetkilendirme belgesi başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli Değil

Gerekli

9.    Birim maliyeti 10.000 TL ve üzerinde olan alımlar için teknik şartname ile en az 2 farklı firmadan alınmış proforma faturalar başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

10.İnşaat işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri başvuruya eklenmiştir.

Gerekli

Gerekli

Gerekli

11.Kapasite raporu başvuruya eklenmiştir (kurulu bir kapasiteye sahip olan işletmeler için).

Gerekli

Gerekli Değil

Gerekli

12.Gerçek kişi beyannamesi sunulmuştur.

Gerekli Değil

Gerekli

Gerekli Değil

 

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

 

1.      Başvuru sahibi uygundur.

2.     

İçerik Görselleri