2013-TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

Özet

 

Referans No    :TRB1/2013/TD

İlan Tarihi        : 06.02.2013

ADI

TEKNİK DESTEK

AMACI

Bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamak.

BÜTÇESİ

300.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Doğrudan mali destek söz konusu değildir. Ajans tarafından hizmet alınması durumunda, hizmet bedeli 15.000 TL’yi aşamaz.

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·      Kamu kurum ve kuruluşları (Başvuru rehberinde sayılan)

·      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·      Sivil toplum kuruluşları

·      Organize sanayi bölgeleri ve Küçük sanayi siteleri

·      Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri

·      Endüstri bölgeleri

·      İş geliştirme merkezleri

·      Birlikler ve Kooperatifler

·      Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ*

TRB1/2013/TD/01

28 Şubat 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2013/TD/02

30 Nisan 2013, Salı 18:00

TRB1/2013/TD/03

28 Haziran 2013, Cuma 18:00

TRB1/2013/TD/04

29 Ağustos 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2013/TD/05

31 Ekim 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2012/TD/06

31 Aralık 2013, Salı 12:30

 


*Son başvuru tarihi öncesinde program bütçesinin tamamının tahsis edilmesi halinde program başvurulara kapatılır.

Amaç

 

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.

 

Teknik Destek Nedir?

Danışmanlık ve eğitim imkanları sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere yönelik olarak Ajansın kendi uzman personeli ya da hizmet alımı yoluyla sağlayacağı destektir.

 

Teknik Destek Ne Değildir?

 • Yararlanıcıya ödeme yapılan bir mali destek türü değildir.
 • Yararlanıcının gelir elde edebileceği bir destek türü değildir.
 • Gerçek kişiler, özel sektör işletmeleri ve siyasi partilerle bunların alt birimlerinin başvurabileceği bir destek türü değildir. 

 

Bütçe

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 300.000 TL’dir. Fakat Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 • Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.
 • Aynı desteği talep eden farklı başvuru sahipleri olması durumunda Ajans destekleri birleştirebilir.
 • Yararlanıcının, Teknik Destek nedeniyle doğrudan gelir elde ettiği tespit edildiği takdirde, ilgili tutarın Ajansa aktarılması sağlanır.
 • Teknik Destek kapsamında yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik desteğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile organizasyona ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından ayni katkı olarak sağlanır. 

Süre ve Yer

 

Teknik Destek kapsamında uygulanacak faaliyetler Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde gerçekleştirilebilir ve azami süresi 1 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. 

 

 

Kimler Başvurabilir

 

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Araştırma Enstitüleri/İstasyonları, Bölge ve İl Müdürlükleri)
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri ve Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri ve İş geliştirme merkezleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvuru sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadırlar;

 • Destek konusunun, talepte bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Başvuru sahibinin Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinden birinde merkezinin ya da yasal şubesinin bulunması,
 • Başvuru sahibinin Teknik Destek talebinin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 • Bir kurum/kuruluş, başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla, program yılında en fazla 4 başvuru yapabilir ve dönemde bir defayı aşmamak üzere azami iki kez desteklenebilir.
 • Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.
 • Daha önce Ajans tarafından mali destek sağlanan bir proje veya faaliyet için Teknik Destek sağlanmaz.
 • Ajansın uyguladığı destek programları kapsamında daha önce (2012 yılı dahil) destek almaya hak kazandığı halde süresinde sözleşme imzalamayan, mücbir sebepler dışındaki nedenlerle sözleşmesi fesih olan veya kendi talebi üzerine destek uygulaması gerçekleşmeyen kurum/kuruluşlar, destek almaya hak kazandıklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre dolmadan bu programa başvuru yapamazlar.

 

Ortaklar

Aynı teknik desteğe ihtiyaç duyan kuruluşlar ortak olarak başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar ve başvuru formunda yer alan ortaklık beyannamesi ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından ayrı imzalanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetler

 

Ajans, sadece aşağıda verilen başlıklarda, kurumsal kapasite geliştirici faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 • Danışmanlık hizmetleri sağlama
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Eğitim hizmetleri sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme

\

 

168-TRIAL-Başvuru Tarihi 294

133-TRIAL-

Teknik Destek başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2013 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 300.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, program sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) duyurulacaktır.

 

85

BAŞVURU REHBERİ VE DİĞER DOKÜMANLAR

48-TRIAL-Başvuru Formu ve Rehberi 281

Başvuru Formu ve Rehberini bilgisayarınıza yüklemek için;

32-TRIAL-Diğer Dokümanlar 56

Bu bölümdeki dokümanlar bilgi amacıyla paylaşılmış olup, projeniz destek almaya hak kazandığı durumda kullanılacaktır.

 

Görürünürlük Rehberi için;

 

BAŞVURU SÜRECİ

210-TRIAL-Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler 72

 

Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Teknik Destek Başvuru Formu ile yapılmalıdır. İlgili belgeler, internet adresinden (www.fka.org.tr) temin edilebilir. Ajans, Teknik Destek taleplerini değerlendirirken başvuru sahibi ve talebin niteliğine göre ayrıca destekleyici belge isteyebilir.

\

282-TRIAL-Başvuru Tarihi ve Yeri 201

 

Teknik destek talepleri, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Başvuru sahibinin birden fazla destek talebinde bulunması halinde, her bir başvurunun ayrı ayrı teslim edilmesi gerekmektedir.

 

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

(Çevre Yolu Şeker Fabrikası Karşısı) Merkez /MALATYA

 

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen talepler reddedilecektir. Başvuru zarfının üzerine “2013 Yılı Teknik Destek Programı” ve “TRB1/2013/TD/X”(X başvurunun yapıldığı döneme göre farklılık gösterecektir) yazılmalıdır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ*

Son başvuru tarihi öncesinde program bütçesinin tamamının tahsis edilmesi halinde program başvurulara kapatılır.

TRB1/2013/TD/01

28 Şubat 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2013/TD/02

30 Nisan 2013, Salı 18:00

TRB1/2013/TD/03

28 Haziran 2013, Cuma 18:00

TRB1/2013/TD/04

29 Ağustos 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2013/TD/05

31 Ekim 2013, Perşembe 18:00

TRB1/2012/TD/06

31 Aralık 2013, Salı 12:30

 

Teknik Destek başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2013 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 300.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, program sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

6-TRIAL-Ön İnceleme 135

 

Ön inceleme aşamasında Teknik Destek başvurusunun, Teknik Destek başvuru formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa Teknik Destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeksizin reddedilebilir

 

 

#

ÖN İNCELEME KONTROL LİSTESİ

Evet

Hayır

Geçerli Değil

1

Başvuru Sahibi ve ortakları uygundur.

 

 

 

2

Teknik Destek faaliyet konusu uygundur.

 

 

 

3

Başvuru, 1 asıl, 2 kopya ve 1 elektronik kopya (CD/DVD) olarak aynı içerikte sunulmuştur.

 

 

 

4

Başvuru formu, standart formatına göre, azami kelime ve sayfa sayıları dikkate alınarak en az 10 punto ile hazırlanmıştır.

 

 

 

5

Başvuru Sahibi ve ortağın başvuru sayısı aynı yıl içerisinde dördü geçmemektedir.

 

 

 

6

Başvuru Sahibi ve ortağın destek sağlanan talep sayısı aynı yıl içerisinde ikiyi geçmemektedir.

 

 

 

7

Teknik Desteğin süresi 1 ayı geçmemektedir.

 

 

 

8

Program kapsamında varsa Ajans’tan talep edilen geçici uzman görevlendirmesi 2 haftayı aşmamaktadır.

 

 

 

9

Başvuru Sahibi Beyanı yasal temsilci tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

10

Başvuru formunun asıl nüshalarının her sayfası yasal temsilci tarafından paraflanmıştır.

 

 

 

11

Ortaklarla ilgili bilgiler doldurulmuş ve Ortaklık Beyannamesi yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

12

İlgili mevzuat ve başvuru rehberinde açıklanan koşullar bakımından başvuru uygundur.

 

 

 

 

160-TRIAL-Nihai Değerlendirme 71

Ön incelemeyi geçen başvurular, aşağıdaki değerlendirme tablosunda yer alan kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme tablosu dört temel sorudan oluşmaktadır. Teknik destek başvurularının destek almaya hak kazanabilmesi için değerlendirme tablosu 1. kriterden 30 puan üzerinden en az 20 puan alma şartı aranacaktır. Bu şartı sağlayan başvurulardan toplamda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı Teknik Destek başvuruları olarak listelenir. Başarılı başvurular, en yüksek puan alandan başlayarak sıralanır ve destek verilecek talepler program bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre belirlenir.

 

\

127-TRIAL-Sonuç Bildirimi 237

 

Değerlendirme sonucunda teknik destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları teknik destek dönemini takip eden ayın 15-20’inci günleri arasında Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve bu ilan tarihi itibarı ile sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılırlar. Ayrıca tüm başvuru sahiplerine yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır. 

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

243-TRIAL-Başvuru Sayıları 168

 

 

    1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

4.Dönem

5.Dönem

6.Dönem

Toplam

Bingöl

5

2

2

-

2

-

11

Elazığ

7

1

1

2

3

-

14

Malatya

13

5

2

4

6

-

30

Tunceli

-

1

2

1

2

-

6

Toplam

25 9 7 7 13 - 61

 

33-TRIAL-1. Dönem 95

Teknik Destek Ocak-Şubat 2013 Dönemi Sonuçları

 

71-TRIAL-2. Dönem 103

Teknik Destek Mart-Nisan 2013 Dönemi Sonuçları

 

142-TRIAL-3. Dönem 11

Teknik Destek Mayıs-Haziran 2013 Dönemi Sonuçları

 

79-TRIAL-4. Dönem 134

Teknik Destek Temmuz-Ağustos 2013 Dönemi Sonuçları

 

112-TRIAL-5. Dönem 293

Teknik Destek Eylül-Ekim 2013 Dönemi Sonuçları

 

230-TRIAL-6. Dönem 61

Bu dönemde destek almaya hak kazanan başvuru bulunmamaktadır.

İçerik GörselleriCopyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır