2012-TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM TANITIMI

16-TRIAL-Özet 215

 

Referans No               : TRB1/2012/TD

İlan Tarihi                    : 29.02.2012

 

ADI

TEKNİK DESTEK

AMACI

Bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamak.

BÜTÇESİ

270.000 TL

BAŞVURU YERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI

Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139

Merkez /MALATYA

DESTEK TUTARI

Doğrudan mali destek söz konusu değildir. Ajans tarafından hizmet alınması durumunda, hizmet bedeli 15.000TL’yi aşamaz.

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİBİ

·           Kamu kurum ve kuruluşları

·           Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·           Sivil toplum kuruluşları

·           Organize sanayi bölgeleri ve Küçük sanayi siteleri

·           Teknoparklar ve Teknoloji geliştirme bölgeleri

·           Endüstri bölgeleri

·           İş geliştirme merkezleri

·           Birlikler ve Kooperatifler

·           Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ*

*Son başvuru tarihi öncesinde program bütçesinin tamamının tahsis edilmesi halinde program başvurulara kapatılır.

TRB1/2012/TD/01

29 Şubat 2012, Çarşamba 18:00

TRB1/2012/TD/02

30 Nisan 2012, Pazartesi 18:00

TRB1/2012/TD/03

29 Haziran 2012, Cuma 18:00

TRB1/2012/TD/04

31 Ağustos 2012, Cuma 18:00

TRB1/2012/TD/05

31 Ekim 2012, Çarşamba 18:00

TRB1/2012/TD/06

31 Aralık 2012, Pazartesi 12:30

 

 

4-TRIAL-Amaç 6

 

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır.

 

Teknik Destek Nedir?

Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere yönelik olarak Ajansın kendi uzman personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlayacağı destektir. 

 

Teknik Destek Ne Değildir?

 • Yararlanıcıya ödeme yapılan mali destek türü değildir.
 • Yararlanıcının gelir elde edebileceği bir destek türü değildir.
 • Gerçek kişiler, özel sektör işletmeleri ve siyasi partilerle bunların alt birimlerinin başvurabileceği bir destek türü değildir.

168-TRIAL-Bütçe 141

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 270.000 TL’dir. Fakat Fırat Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

Programa İlişkin Mali Esaslar

 

 • Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.
 • Aynı Teknik Desteği talep eden farklı Başvuru Sahipleri olması durumunda Fırat Kalkınma Ajansı sözkonusu destekleri birleştirme yoluna gidebilir.
 • Yararlanıcının, Teknik Destek nedeniyle doğrudan gelir elde ettiği tespit edildiği takdirde, ilgili tutarın Ajansa aktarılması sağlanır.
 • Teknik Destek kapsamında yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik desteğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile organizasyona ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından ayni katkı olarak sağlanır. 

 

35-TRIAL-Süre ve Yer 98

 

Teknik Destek kapsamında uygulanacak faaliyetlerin azami süresi 1 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Faaliyetler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) gerçekleştirilmelidir; ancak bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

125-TRIAL-Kimler Başvurabilir 113

 

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Birlikler
 • Kooperatifler
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvuru Sahipleri aşağıda verilen koşulların tümüne uymak zorundadırlar;

 • Teknik Destek konusunun, talepte bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • Başvuru Sahibinin TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) merkezinin ya da yasal şubesinin bulunması,
 • Başvuru Sahibinin Teknik Destek talebinin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

 

 

Başvuru Sahibine İlişkin Özel Düzenlemeler

 • Başvuru Sahibi ve ortağı bir dönem içerisinde en fazla iki kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla dört kez Teknik Destek talebinde bulunabilir.
 • Başvuru Sahibi ve ortağına bir dönem içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanır.
 • Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.
 • Daha önce Ajans tarafından mali destek sağlanan bir proje veya faaliyet için Teknik Destek sağlanmaz.
 • Yukarıdaki koşullara uymayan faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 

Ortaklar

 

Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortaklar, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Ortaklık kapsamında, Teknik Destek Başvuru Formunda yer alan “Ortaklık Beyannamesi” (Bölüm 3.2.), tüm ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır

123-TRIAL-Faaliyetler 112

 

Ajans, sadece aşağıdaki verilen başlıklarda, kurumsal kapasite geliştirici faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama

 

18-TRIAL-Başvuru Tarihi 157

Teknik Destek başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2012 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 270.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2012 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.org.tr) duyurulacaktır.

 

DÖNEM

REFERERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

Ocak-Şubat

TRB1/2012/TD/1

29 Şubat 2012, Çarşamba 18:00

Mart-Nisan

TRB1/2012/TD/2

30 Nisan 2012, Pazartesi 18:00

Mayıs-Haziran

TRB1/2012/TD/3

29 Haziran 2012, Cuma 18:00

Temmuz-Ağustos

TRB1/2012/TD/4

31 Ağustos 2012, Cuma 18:00

Eylül-Ekim

TRB1/2012/TD/5

31 Ekim 2012, Çarşamba 18:00

Kasım-Aralık

TRB1/2012/TD/6

31 Aralık 2012, Pazartesi 12:30

 

İSTATİSTİKLER VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

96-TRIAL-Başvuru Sayıları 239

 

Şehir Başvuru Sayısı
Bingöl 8
Elazığ 20
Malatya 30
Tunceli 3
Toplam 61

 

86-TRIAL-Nihai Değerlendirme Sonuçları 294

2012 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

 Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır