Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un 10. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Elazığ Valisi Sayın Muammer EROL yürütmekte olup, her yıl illerin alfabetik sırası takip edilecek şekilde sayın valilerimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüteceklerdir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
5449 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir: 
a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın onayına sunmak. 
b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. 
c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndermek.
f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.
g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
Yönetim Kurulu
  Çetin Oktay KALDIRIM
  Elazığ Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Ali KABAN
  Malatya Valisi (Yön. Kur. Başkan Vekili)
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Ali MANTI
  Bingöl Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Tuncay SONEL
  Tunceli Valisi
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Ahmet ÇAKIR
  Malatya Büyükşehir Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Mücahit YANILMAZ
  Elazığ Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Yücel BARAKAZİ
  Bingöl Belediye Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Tuncay SONEL
  Tunceli Belediye Bşk. V.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  H.Hüseyin ERKOÇ
  Malatya TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  İdris ALAN
  Elazığ TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Mahmut AYAS
  Bingöl TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Yusuf CENGİZ
  Tunceli TSO Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Metin Baki ÖLÇÜCÜ
  Elazığ İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Yaşar DEMİR
  Bingöl İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız
  Zülfü KÜLAHÇI
  Tunceli İl Gen. Mec. Bşk.
  Özgeçmiş için tıklayınız


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır