Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Hibe Çağrısı
Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında, VP/2017/013numaralı ve "Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" konulu teklif çağrısını yayımlamıştır.
 
İlgili teklif çağrısı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak hedefiyle mevcut finansal araçlar için işlem maliyeti desteğini içermektedir.
 
Söz konusu teklif çağrısında, ülkemizde kurulu ve kayıtlı "yatırım fonu, yatırım fonlarına
Yatırım yapan bir fonlar veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak finansal aracılar", "yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dâhil kurulmuş/kurulacak olan yatırım planları" ve "vakıf' tüzel kişiliklerinin tek başına, esas veya eş başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabileceği belirtilmektedir.
 
Yaklaşık 1 yıl boyunca duyuruda kalacak olan teklif çağrısının son başvuru tarihleri
 
·         15 Temmuz 2017
·         1 Aralık 2017
·         15 Nisan 2018  
 
olup teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en


Copyright © 2016 www.fka.gov.tr Tüm Hakları Saklıdır